Po odstranění brzlíku u dětí imunitní systém trpí. Může reagovat i na lepek

Lidé, kteří v dětském věku přišli při operaci srdce o brzlík, jsou náchylnější k infekcím a autoimunitním onemocněním. K tomuto závěru došli vědci ve studii publikované v Journal of Allergy and Clinical Immunology.

„Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti u malých pacientů a vyhnout se při operaci srdce odstranění brzlíku, pokud to je možné,“ říká Olov Ekwall, profesor dětské imunologie na Sahlgrenské akademii ve Švédsku a hlavní lékař Sahlgrenské fakultní nemocnice.

Brzlík, který je umístěný vysoko v hrudníku, hraje důležitou funkci při vývoji imunitního systému. Ve zmíněné studii identifikovali švédští vědci jedince, kteří v letech 1997‒2009 podstoupili operaci srdce pro vrozenou srdeční vadu a přišli při ní o brzlík. Jednalo se o malé pacienty ve věku pod 5 let.

Celkem se nashromáždila data od více než 5,5 tisíce osob. Výsledky se porovnávaly s daty dvou kontrolních skupin. Jedna zahrnovala více než 2 tisíce dětských pacientů s operovanou srdeční vadou, jimž však brzlík odstraněn nebyl. Druhá kontrolní skupina čítala zhruba 56 tisíc lidí a poskytovala zdravotní data lidí bez operace srdce.

Zkoumání vlivu chybějícího brzlíku na zdraví pacientů došlo k jednoznačnému závěru. U těchto lidí se ve vyšší míře vyskytuj například diabetes 1. typu, onemocnění štítné žlázy, revmatická onemocnění i citlivost na lepek. Kromě autoimunitních poruch trpí pacienti častěji virovými a bakteriálními infekcemi.

Přímo ve Švédsku je při operacích srdečních vad ročně vyoperován brzlík přibližně 200‒250 dětem. Olov Ekwall zdůrazňuje, že do budoucna je potřeba rozvíjet chirurgické metody, které by brzlík chránily. „V některých případech může být brzlík vyoperován jen částečně, někdy ho lze dokonce během operace odklonit. Vždy je ale potřeba brzlík dětí chránit a ideálně neodstraňovat,“ uzavírá Profesor Ekwall.

Zdroj: ScienceDaily.com

Prázdninový pobyt Klubu celiakie Brno pro děti

Sice ještě nezačalo ani jaro, ale přípravy na letní tábor pořádaný především pro děti s celiakií u Nového Města na Moravě už bě

Prázdninový pobyt Klubu celiakie Brno pro děti