Studie ukázala, že zkonzumujeme příliš mnoho lepku i na bezlepkové dietě

Nedávno zveřejněná studie Amerického žurnálu klinické výživy ukázala, že celiaci mohou být pravidelně vystavováni vysokému množství lepku, a to navzdory držené bezlepkové dietě. Pokud množství škodlivého proteinu překročí denně určité množství, způsobuje celiakům zdravotní problémy a poškozuje střeva.

Výzkumníci pracovali s daty získanými měřením množství lepku v moči a stolici a dále údaji z klinických studií léčiv vyvíjených pro celiaky společností ImmunogenX a BioMedal/Glutenostics. Odhad průměrného množství lepku, které část dospělých pacientů na bezlepkové dietě denně zkonzumuje, je překvapivě vysoké. Testy ze stolice ukázaly na 244 mg, testy z moči 363 mg a odhady z výzkumů léčiv hovoří o více než 228 mg.

Jaké množství zkonzumovaného lepku už není pro celiaka bezpečné?

Obecně se za bezpečnou hranici považuje 10 mg zkonzumovaného lepku denně (v ČR se doporučuje maximálně 20 mg denně, pozn. red.).

„Asi 25‒30 % pacientů je pravidelně vystaveno lepku se středně závažnými až závažnými následky. Většina celiaků je schopna se disciplinovaně stravovat, ale i ti nejnáročnější a dobře informovaní zažijí čas od času kontaminaci lepkem,“ uvádí autor studie Francisco Leon, zakladatel společnosti Glutenostics a partner společnosti BioMedal.

Ze zmiňovaných pozorování vyplynulo, že mezi 18‒30 % dospělých pravidelně konzumuje více než 300 mg lepku denně. Jak poznamenává Francisco Leon, je skoro nemožné být na 100% bezlepkové dietě, pokud ale testování poukáže na příliš vysoká množství přítomného lepku, je vhodné přehodnotit dietu, a to pod vedením lékaře nebo dietologa. Vzdělávání, měření, ostražitost a konzultace s nutričním odborníkem nebo lékařem mohou pomoci dostat nemoc pod kontrolu těm, kde dieta zdánlivě selhává.

Protože za jedinou možnou léčbou zatím platí právě bezlepková dieta, jsou možnosti deaktivovat, degradovat nebo alespoň detekovat lepek v dietě velmi užitečným nástrojem a pomocí pro celiaky,“ uzavírá jeden ze spoluautorů studie, doktor Ciaran Kelly.

Zdroj: Beyondceliac.org, The American Journal of Clinical Nutrition