Experimentální lék snižuje účinky neúmyslně požitého lepku u celiaků

Vývoj léku určeného pro pacienty s celiakií úspěšně prošel důležitou schvalovací fází. Kladné závěry této fáze byly na začátku června 2018 prezentovány na týdnu Digestive Disease Week ve Washingtonu, DC. Vyvíjené léčivo není primárně určeno pro celiaky, kteří bezlepkovou dietu vědomě porušují, ale spíše pro pacienty, kteří se do styku s lepkem dostávají nevědomky.

Výzkumníci zjistili, že speciální protilátka AMG 714 dokáže blokovat inteleukin 15, látku, která hraje roli v imunitní odpovědi těla na lepek. Monoklonální protilátka AMG 714 totiž symptomy celiakie tlumí.

„Je důležité myslet na to, že lék testujeme kvůli jeho potenciálu zmírňovat lehké kontaminace lepkem, ne jako prevenci symptomů při záměrné konzumaci například lepkového chleba nebo těstovin,“ vysvětluje vedoucí výzkumu lékař Francisco Leon, PhD. „Nechtěná kontaminace se vyskytuje velmi často i přes dodržovanou dietu. Naším cílem je umožnit celiakům žít život bez nepříjemných epizod po nežádoucí konzumaci lepku,“ dodává doktor Leon.

Zmiňovaná fáze testování léku spočívala v provedení randomizované, dvojitě zaslepené studii. V praxi to znamená, že léčivo bylo testováno po dobu 12 týdnů ve dvou dávkách (150 mg  a 300 mg) na pacientech trpících celiakií. Jedna část pacientů dostávala během 10 týdnů každý den vysoké dávky lepku, jiná část pacientů do testování vstoupila s prokázanou slizniční atrofií způsobenou nevědomou konzumací lepku při běžné bezlepkové dietě.

Výsledky testování ukázaly, že AMG 714 dokázal zmírnit účinky lepku v obou skupinách užívajících léčivo (v porovnání s placebem). Zatímco u skupiny vystavené vysokým dávkám lepku nedokázal lék plně zabránit negativnímu vlivu lepku na střevo, u skupiny kontaminované malým množstvím lepku mělo léčivo na zanícené střevo pozitivní vliv. Skupina užívající placebo pozorovala po 12 týdnech vystavování velkým dávkám lepku poškození střeva a průjmy.

Součástí testování bylo také sledování případných nežádoucích účinků léčiva. Účastníci nejčastěji uváděli reakce v místě vpichu, bolest po vpichu, dále bolest hlavy a infekce horních cest dýchacích.

Bezlepková dieta je pro dnešní pacienty jedinou možností léčby, je ale téměř nemožné 100% zabránit kontaminaci lepkem. Podle výzkumníků asi polovina všech pacientů na bezlepkové dietě stále trpí zánětem nebo poškozením střevní sliznice a asi třetina celiaků trpí opakujícími se příznaky. Vývoj léků podobného typu může předcházet následkům požívání skrytého lepku.

Zdroj: Sciencedaily.com

11. Fórum celiaků již za tři týdny v Praze

11. Fórum celiaků se uskuteční 14. května v Praze na výstavišti v Letňanech. Akci u příležitosti Mezinárodního dne celiakie poř

11. Fórum celiaků již za tři týdny v Praze