Má narození „císařem“ vliv na rozvoj celiakie u dětí?

Aby člověk onemocněl celiakií, musí pro toto autoimunitní onemocnění mít genetickou dispozici. Současná věda se domnívá, že propuknutí nemoci během života je ovlivněno vícero faktory. Tým výzkumníků se před nějakým časem rozhodl prozkoumat hypotézu, zda jedním z nich není také způsob, jakým lidé přicházejí na svět.

Císařský řez je významná porodnická operace, při které se novorozenec po otevření břišní stěny chirurgicky vybaví z dutiny děložní. 15procentní míru porodů císařským řezem doporučovanou Světovou zdravotnickou organizací (WHO) Česká republika výrazně převyšuje – „sekcí“ se u nás narodí asi 25 % dětí.

Dřívější zahraniční studie prokázaly, že děti narozené plánovaným císařským řezem mají větší náchylnost k civilizačním chorobám, protože se u nich nestačí správně nastartovat imunitní systém.

Výzkumný tým, který se otázkou vlivu císařského řezu na rozvoj celiakie zabýval, zahrnoval odborníky z Dánska, Norska a USA. Studie vycházela z dostupných údajů zdravotních databází Dánska a Norska, ze kterých se podařilo vyčíst potřebná data až na úroveň jednotlivců. Studijní skupina zahrnovala všechny děti narozené v Dánsku mezi lety 1995‒2010 a Norsku v letech 2004‒2012.

Celkový vzorek čítal více než 1,5 milionu dětí, z nichž 18 % přišlo na svět císařským řezem. Výzkumníci zároveň identifikovali celkem přes 3 tisíce dětí s diagnostikovanou celiakií. Závěry jejich analýzy jsou potěšující. Podle dostupných statistických dat neshledali vědci souvislost mezi způsobem porodu a diagnostikovanou celiakií.

Zdroj: Celiac.com