Mezi celiakií a Crohnovou chorobou je genetická vazba, tvrdí vědci

Snaha o hlubší porozumění vztahu celiakie a Crohnovy choroby přivedla vědce ke čtyřem genetickým variacím, které vyvolávají zánět ve střevě. Tento poznatek může pomoci rozluštit otázku, proč lidé postižení celiakií také více trpí Crohnovou chorobou. Lepší pochopení genetických vazeb je podle vědců nezbytné při vývoji léků a léčebných postupů, které od zánětu střev uleví.

Výzkumný tým ve svém bádání pracoval s metodou GWAS, používanou pro odhalování genetické predispozice k onemocněním závislým na vícero faktorech. Metoda umožňuje sledovat stovky tisíc genetických variací nazývaných polymorfismy a odhalit skryté vztahy mezi nimi.

Celkem vědci porovnávali více než 470 tisíc genetických markerů, které odpovídaly asi deseti tisícům lidí. Někteří z nich měli Crohnovu chorobu, někteří celiakii a další byli zdraví. Výzkumníci našli čtyři geny, které zjevně zvyšovaly riziko výskytu obou nemocí. Dva z těchto genů už byly s nemocemi spojeny v dřívější době.

Hypotézu o spojitosti nemocí potvrzují i některé další výzkumy. Jeden například zjistil, že více než 18 % lidí s Crohnovou chorobou trpí také celiakií.

Poznatek je zajímavý například pro rodiny, ve kterých se obě nemoci potkávají, někdy i v překvapivých variantách. Může se třeba stát, že u příbuzných 1. stupně část trpí celiakií a část Crohnovou chorobou.

Zdroj: www.celiac.com

Hokejista NHL, kterého celiakie nezastavila

Příběh Maxe Domiho, hokejisty hrajícího NHL, je nejen příběhem úspěchu a slávy, ale především tvrdé práce a životního přístupu,

Hokejista NHL, kterého celiakie nezastavila