Příliš tvrdá dieta dospívajících celiaků. Je vhodné ji částečně „rozvolnit“?

Naučit malé celiaky žít bez lepku může být docela oříšek. Kdo ovšem čelí velkým stravovacím a sociálním výzvám, jsou, podle řady studií, mladiství. Pro tuto citlivou skupinu pacientů je náročné striktní bezlepkovou dietu dodržovat a výzkumníci se rozhodli prověřit, zda by mírnější přístup mohl zlepšit celkové dodržování diety.

Kompliance, aneb když se pacient drží doporučení lékařů. V souvislosti s dodržováním bezlepkové diety u celiaků se často používá termín kompliance. Ten označuje míru shody chování pacienta s medicínskými doporučeními a velmi souvisí se vztahem a důvěrou pacienta v lékaře a zdravotnický systém.

Celkem se studie zúčastnilo 123 mladých pacientů, jimž byla nemoc diagnostikována během prvních tří let života a kteří byli sledováni posledních deset let. Tým britských výzkumníků z Manchesteru využil počítačové analýzy a posuzoval přítomnost protilátek a strukturu sliznice ve vzorcích tenkého střeva získaných pomocí biopsie u 36 z dětí. Mezi dětmi dodržovalo přísnou bezlepkovou dietu 65 % z nich. Malý příležitostný přísun lepku v dietě mělo 11 % sledovaných a zbylých 24 % bezlepkovou dietu porušovalo významně.

Výzkum ukázal, že pacienti, kteří dietu porušovali významně, trpěli klinickými příznaky celiakie. Denní příjem lepku se v jejich případě pohyboval okolo 15 g. Jiné výsledky vykazovala skupina pacientů, která konzumovala lepek pouze v malém množství, mezi 0,06—2 g/den. Za nejčastějšími „drobnými“ porušeními diety stála podle výzkumníků konzumace chleba a sladkého pečiva.

Adolescenti, kteří dietu porušovali výrazně, se údajně vyhýbali nepříjemnému společenskému vyloučení.

Přestože je vždy lepší dodržovat dietu částečně než vůbec, nelze porušování diety doporučit. Klinické příznaky se podle výzkumníků sice u skupiny s příležitostným porušováním diety neobjevovaly, slizniční epitel však na lepek reagoval.

Více informací k tématu na BMJ Journals.