MUDr. Bára Bahníková: Celiakie neodpovídající na léčbu

Při diagnostice celiakie platí jedno základní pravidlo: je zapotřebí plně dodržovat bezlepkovou dietu. Jedině tak mohou postupně ustoupit klinické symptomy, které pacienta trápí. V praxi to znamená také postupné hojení sliznice střeva. Jenže stejně jako jinde, ani v případě pacientů dodržujících bezlepkovou dietu není nic stoprocentní. Malé množství celiaků i po nastavení bezlepkové diety nedosáhne kýženého efektu. Trpí totiž celiakií neodpovídající na léčbu. Takto je klasifikována celiakie, která nevykazuje léčebný účinek bezlepkové diety po uplynutí alespoň šesti měsíců od doby stanovení diagnózy (a zahájení diety) nebo po předchozím zlepšení, dále je takto nazývána celiakie s přetrváním nebo znovuobjevením klinických symptomů i laboratorních změn. Taková situace přitom není nijak zřídkavá. Asi vás překvapí, že se může vyskytnout u 7 % až 30 % celiaků! A co je nejčastější příčinou? Neúplná bezlepková dieta. Ať už nechtíc, kdy jsou potraviny nevědomky kontaminovány lepkem, nebo proto, že si pacient občas „zahřeší“. Dalšími možnostmi jsou jiné autoimunitní záněty střeva nebo jiné nemoci napodobující celiakii. Těch je přitom celá řad: syndrom dráždivého střeva, syndrom bakteriálního přerůstání, mikroskopická kolitida, insuficience slinivky, intolerance laktózy, exsudativní enteropatie nebo střevní alergie. Kromě toho se může jednat o komplikace celiakie jako je T-lymfom, kolagenní celiakie, karcinom tenkého střeva či ulcerózní zánět tenkého střeva. A v neposlední řadě se situace může komplikovat kvůli refrakterní celiakii. Tito nemocní mají kromě symptomů i výraznou atrofii sliznice tenkého střeva. Refrakterní celiakii se proto budu věnovat v příštím článku.

Závěrem chci ale vás, celiaky, trochu uklidnit. U naprosté většiny lidí s diagnostikovanou celiakií totiž dodržování bezlepkové diety přináší ústup nemoci.