Bolest hlavy pravidelně trápí až třetinu celiaků, řešením je bezlepková dieta

Celiaci trpí vysokou mírou idiopatických bolestí hlavy, potvrdil výzkum neurologů z britského Sheffieldu. Odborníci na základě zjištění doporučují pacientům s bolestmi hlavy neznámého původu, aby si nechali provést vyšetření na celiakii. Následný přechod na bezlepkovou dietu přináší úlevu od bolestí hlavy až u tří čtvrtin celiaků.

Tým vědců ze Sheffieldské univerzity, v čele s doktorem Panagiotisem Zisem, se rozhodl prozkoumat vztah mezi bolestmi hlavy a celiakií a také ověřit roli bezlepkové diety při léčbě těchto bolestí. K tzv. metaanalýze, založené na statistické kombinaci výsledků již existujících publikovaných prací, využili 40 článků databáze PubMed z let 1987 až 2017.

Zdrojová data obsahovala informace o typu studie, velikosti sledované populace nebo věku zkoumaných. Zároveň bylo možné zjistit počet jedinců trpících bolestí hlavy a nevolností mezi celiaky a naopak, počet celiaků mezi pacienty s bolestí hlavy. Data také objasňovala povahu bolesti hlavy a reakci na zavedenou bezlepkovou dietu.

Díky výzkumu se ukázalo, že bolestí hlavy trpí asi 26 % dospělých celiaků a 18 % dětských pacientů. Bolest hlavy obvykle připomíná stavy při migréně. Dále se ukázalo, že mezi dětmi s bolestmi hlavy neznámého původu je 2,4 % celiaků. Stanovit podobný údaj pro dospělou populaci nebylo u tohoto výzkumu možné.

Přestože pacienti s celiakií trpí bolestí hlavy bez zjevných příčin častěji než zbytek populace, pomáhá přechod na bezlepkovou stravu. Přísné dodržování diety vyřešilo problém až u 75 % sledovaných pacientů.

Zdroj: Nutrients 2018, 10(10), 1445

Je kosmetika obsahující lepek nebezpečím?

Lepek se dnes nachází v celé řadě produktů, nikoliv pouze v jídle, ale i v různých kosmetických přípravcích a drogérii, kterou

Je kosmetika obsahující lepek nebezpečím?