Klky, sliznice a celiakie. Jak vypadá střevo, když onemocní?

Míra postižení tenkého střeva u neléčených pacientů poukazuje na vážnost celiakie. Zdravé střevo, konkrétně sliznice tenkého střeva, pokrývají drobné vyvýšeniny (klky), pokryté drobnějšími mikroklky. Tato „pahorkatina“ zvětšuje celkovou plochu tenkého střeva a umožňuje efektivně vstřebávat živiny z potravy.

Zajímavé je, že povrch střevní sliznice se neustále obnovuje. Mezi klky se tvoří nové buňky, které putují na vrchol klků, poté se odloučí a odejdou se stolicí z těla ven. Takto se vrstva buněk střeva zcela obnoví.

Na povrchu sliznice střeva i v tkáni pod ní se nacházejí imunitní buňky, které regulují obranu těla proti cizorodým látkám. Pro tělo je v určitém slova smyslu cizí také přijímaná potrava. Při celiakii přestává tolerance, například na bílkovinu lepku, fungovat.

Dopad celiakie na střevo je devastující. Záleží samozřejmě na míře postižení sliznice, která se měří Marshovou klasifikací stupni 0‒4. Nejvyšší míra postižení střevní sliznice je patrná pod mikroskopem i pouhým okem. Co pozorují lékaři pomocí speciální kamery procházející tenkým střevem pacienta? Kruhovité řasy ve střevě se vyhlazují, reliéf sliznice je mozaikovitý a cévní kresba vystupuje.

Endoskopický obraz střeva pacienta s celiakií (Zdroj: wikipedia.org)
Endoskopický obraz střeva pacienta s celiakií (Zdroj: wikipedia.org)

Po odebrání vzorku tkáně pomocí biopsie přichází na řadu mikroskop. Pod ním lze pozorovat mizení klků a mikroklků, hovoříme o jejich atrofii. Vysoké prstovité klky chybí, povrchové buňky enterocyty nevyzrávají, objevuje se otok a zánětlivá ložiska.

Tato pozitivní biopsie, spolu s dalšími sérologickými a genetickými testy, vede ke stanovení diagnózy. V případě celiakie se jedná o doživotní onemocnění s nutností dodržovat přísnou bezlepkovou dietu. Ve většině případů dochází po úpravě stravy ke zlepšení celkového zdravotní stavu i zahojení střeva.

Úvodní obrázek: Histologie sliznice s celiakií (zdroj: wikiskripta.eu)