Diagnostikovat celiakii lze bez biopsie i u dospělých pacientů, tvrdí finští vědci

Stávající diagnostika celiakie u dospělých pacientů je zatím založena na prokázání specifických autoprotilátek a také typických změn v tkáni tenkého střeva získaných pomocí biopsie.

U diagnostiky dětí se naopak k biopsii nepřistupuje, pokud dítě trpí příznaky nemoci, vykazuje pozitivní krevní a genetické testy. Může to být podobně i u dospělých? Vyhodnotit přesnost specifických hodnoticích kritérií vycházejících ze sérologie se rozhodl tým vědců z Finska.

Pro stanovení spolehlivosti diagnostiky založené na krevních testech studovali výzkumníci tři kohorty: 421 dospělých s vysokým klinickým podezřením na přítomnost celiakie, 2357 dospělých se středně vysokým rizikem výskytu nemoci (příbuzných pacientů s celiakií) a 2722 osob s nízkým rizikem nemoci.

Pouze pomocí krevních testů a dalších údajů o fyzickém stavu sledovaných byla provedena diagnostika, následně potvrzená či vyvrácená biopsií. Celkem 274 pacientům odhalily testy celiakii. 59 lidí bylo z rizikové skupiny, 17 ze středně rizikové a 14 z nízko rizikové skupiny. Následná biopsie potvrdila nemoc u všech z nich.

Podle vědců by ve sledované skupině nebylo nutné provést biopsii asi u třetiny nově diagnostikovaných pacientů. Pro odhalení nemoci sledovali tři kritéria – desetkrát vyšší přítomnost protilátek proti transglutamináze oproti normálu, pozitivní endomysiální protilátky a odpovídající genetická dispozice. Biopsie „třípozitivních“ celiaků nevykazovala žádné další histologické nálezy.

 

Pro mnoho lékařů je vynechání biopsie při diagnostice zatím nemyslitelné. „Pokud budoucnost přinese díky lepším metodám zjednodušení a zpříjemnění diagnostiky pro pacienty, my lékaři to uvítáme. Je potřeba ale nezapomínat, že gastroskopie neslouží jen jako potvrzení diagnózy celiakie, ale také pro případnou diferenciální diagnostiku jiných možných onemocnění,“ dodává například doktorka Bára BahníkováBezlepek.cz.

 

Zdroj: The National Center for Biotechnology Information