Mohou antibiotika užívaná v prvním roce života za pozdější výskyt celiakie?

Mnozí výzkumníci se domnívají, že stav střevní mikroflóry hraje důležitou roli v rozvoji celiakie. Vzhledem k tomu, jak významně antibiotika ovlivňují osídlení střev, je namístě si položit otázku, zda léčba antibiotiky v kojeneckém věku může ovlivnit pozdější výskyt celiakie.

Poměrně přesvědčivou odpověď přinesla rozsáhlá pozorovací studie provedená na dětech narozených v Dánsku mezi lety 1995 až 2012 a dále na dětech narozených v Norsku mezi lety 2004 až 2012. Podařilo se posbírat lékařská data o více než 1,7 milionu dětí, z nichž přibližně 3300 bylo diagnostikováno s celiakií.

Souvislost mezi léčbou antibiotiky u kojenců a zvýšeným pozdějším výskytem celiakie se díky studii prokázala, a nejen to. Ukázalo se, že míra rizika výskytu celiakie roste s množstvím podaných antibiotik.

Na studii spolupracovali vědci z Univerzity Odense, Jihodánské Univerzity, Kodaňské univerzity, Mayo Clinic v USA a dalších institucí.

Více k tématu naleznete na Gastrojournal.org.

Zdroj: celiac.com

Enterovirus jako spouštěč celiakie?

Časopis British Medical Journal přišel v únoru letošního roku se zajímavým článkem, který dále zkoumá potenciální...

Enterovirus jako spouštěč celiakie?