MUDr. Bára Bahníková: Děti celiaků je vhodné na nemoc testovat už ve 2 letech, i když jsou bez obtíží

Celiakie může člověka postihnout v jakémkoli věku. Pokud nemocí trpíte a plánujete či už máte rodinu, zajímá vás jistě také riziko rozvoje celiakie u vašich dětí a možnosti, jak dítě rozumně monitorovat a jak postupovat při obtížích. O shrnutí aktuálních poznatků medicíny a zkušenosti z vlastní gastroenterologické praxe jsme proto požádali lékařku a současně maminku tří dětí MUDr. Báru BahníkovouBezlepek.cz.

Celiakie podle zkušeností lékařky Báry Bahníkové nepatří bohužel mezi jediná dětská onemocnění spojená s jídlem a výživou. Kromě nesnášenlivosti lepku se u dětí nejčastěji řeší laktózová intolerance, alergie na kravskou bílkovinu a alergie na obilí.

Konkrétně celiakie postihuje děti i dospělé a její výskyt postupně narůstá. Klinické symptomy jsou v dnešní době daleko rozmanitější než dříve, jsou méně intenzivní, méně závažné a objevují v pozdějším věku dítěte. Tento fakt se vysvětluje delší dobou kojení, protože současné kojení při zavádění lepku pomáhá navodit toleranci na lepek. Optimální dobou, kdy dětem prve lepek přidávat do stravy, je od počátku pátého do počátku sedmého měsíce života. Rodiče malých miminek by ze začátku při zavádění příkrmů měli podávat lepek jen v malém množství.

Jak u dítěte rozpoznat celiakii a kdy případně testovat? Nejčastěji se v naší praxi setkáváme s tím, že si dítě stěžuje na nevýrazné bolesti břicha, trpí zácpou, malým vzrůstem, opožděnou pubertou, je chudokrevné a může mít i bolesti kloubů. Pokud mají rodiče celiakii, tak se doporučuje u dítěte provést genetické vyšetření a dle toho další krevní testy. Tato vyšetření se doporučuje provést přibližně ve dvou letech dítěte, pokud je bez obtíží.

U dětí, které neprospívají nebo mají jiné obtíže, se doporučuje testování dříve. Diagnostický postup u dětí je obdobný jako u dospělých, až na malou skupinu dětí, u kterých se endoskopické vyšetření s odběrem bioptického vzorku z dvanáctníku nemusí dělat. Je třeba říci, že toto rozhodnutí je vždy na dětském gastroenterologovi.

Celoživotní bezlepková dieta je v současné době jedinou možnou léčbou a platí to i pro děti. U těch je velice důležité, aby strava byla vyvážená a obsahovala všechny potřebné živiny. Především u mladších dětí doporučuji konzultovat skladbu jídelníčku s nutričním terapeutem. Kromě dostatečné pestrosti bezlepkové stravy může pomoci řešit i přidružené intolerance, které se u dětí nezřídka vyskytují. Například sekundární intolerance laktózy doprovází nejen dětskou celiakii, ale také akutní gastroenteritidu či  idiopatický střevní zánět (Crohnova choroba, ulcerózní kolitis).

Primární intolerance laktózy není u dětí tak častá jako v dospělosti, zato alergie na bílkovinu kravského mléka je pro děti typická. Především u kojenců a malých batolat je pak důležité tuto bílkovinu na určitou dobu ze stravy úplně vyloučit. Poté může dítě jíst mléčné produkty bez omezení.

Na závěr zmiňme ještě alergii na bílkovinu obilí. Její diagnostika a léčba patří do rukou zkušeného alergologa, přičemž vždy musí být u dítěte vyloučena celiakie. Další potravinové alergie nejsou u dětí tak časté.

Hezký zbytek prázdnin a hlavně zdraví přeje Vaše Bára Bahníková!

Celiakie „epidemií“ 21. století?

Bezlepková dieta je u zdravých jedinců spíše jedním z nepodložených nutričních extrémů, která může mít i svá rizika.

Celiakie „epidemií“ 21. století?