Neškodí bezlepková dieta vašemu srdci?

Existuje podezření, že neceliaci, kteří drží bezlepkovou dietu, čelí vyššímu riziku kardiovaskulárních onemocnění. Výsledek rozsáhlého pozorování ukázal, že na vině je spíše struktura diety než samotné držení bezlepkové diety.

„Lidé, kteří výrazně omezují příjem lepku, mohou nechtěně výrazně omezit také příjem celých zrn a skutečně tak přispět ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění.“

Problematice se poměrně dlouhou dobu věnoval mnohočlenný tým výzkumníků významných univerzit a specializovaných center ve Spojených státech amerických. Výzkum napříč několika státy zahrnoval přes 64 tisíc sledovaných žen a 45 tisíc mužů, z nichž žádný neměl předchozí zdravotní problém související se srdečně-cévním onemocněním. První sledování započalo v roce 1986 a pokračovalo každé čtyři roky až do roku 2010, díky čemuž vznikla databáze o rozsahu přes dva miliony sledování (tzv. „člověkolet“).

Během sledovaných 26 let výzkumníci odhadovali pomocí speciálního dotazování spotřebu lepku u jednotlivých osob. Studie sbírala data pacientů, u kterých se postupem času rozvinulo kardiovaskulární onemocnění, obzvláště pak vyléčený nebo fatální infarkt myokardu.

Sledovaná skupina byla rozdělena podle množství zkonzumovaného lepku. Ukázalo se, že bez zohlednění dalších rizikových faktorů, utrpěla pětina sledovaných s nejnižším příjmem lepku 352 případů onemocnění srdce na 100000 sledovaných „člověkolet“. Oproti tomu pětina sledovaných s nejvyšším množstvím zkonzumovaného lepku utrpěla 277 případů na 100000 „člověkolet“.

Po započítání všech známých rizikových faktorů, které ovlivňují vznik srdečně-cévních chorob, se riziko vzniku takového onemocnění v obou skupinách skoro vyrovnalo. Jako důležitý se ale ukázal faktor příjmu celých obilných zrn, obsahujících kromě moučné části také vnější obal. Právě jejich nepřítomnost v jídelníčku podle studie zvýšila riziko kardiovaskulárního onemocnění u sledovaných osob. Z tohoto důvodu výzkumníci nedoporučují držet striktní bezlepkovou dietu lidem, kteří netrpí celiakií nebo nemají jiný vážný zdravotní důvod.

Zdroj: www.celiac.com

Brambory: hodně muziky za málo peněz

Dnešní díl seriálu o přirozeně bezlepkových potravinách věnujeme absolutnímu základu české kuchyně, a to bramborám....

Brambory: hodně muziky za málo peněz